KYNOLOGISCHE KENNIS I & II

 

KK-I is een basisopleiding, waarin alledaagse zaken uitgebreid aan de orde komen

in de vakken: 

Verzorging en huisvesting, wat meer is dan een borstelbeurt en een droge slaapplaats.
Gezondheidsleer: leren zien wat er mis is, afwijkingen en ziekten herkennen en verzorgen, het voorkomen en bestrijden van externe en interne parasieten.
Voedingsleer: waarbij de spijsvertering, energie en behoefte, de nutriƫnten en alle mogelijke manieren en soorten voeding aan de orde komen.
Erfelijkheidsleer: Mendel's basisprincipes om inzicht te krijgen in het "hoe en waarom" van de vererving, de dominante en recessieve eigenschappen, mono-, & dihybride- en intermediaire kruisingen, fenotype en genotype.
Voortplanting: met oa. anatomie, cyclus, dekking, dracht en geboorte; met aandacht voor eigentijdse mogelijkheden rond om bevruchting, dracht en geboorte.
Gedragsleer; het normale en afwijkende gedrag herkennen en er mee leren omgaan, honds leren denken en inzicht krijgen in de te doorlopen levensfasen.
Rassenkennis; het herkennen van rassen op plaatjes, het kennen van de varianten, de rasgroep en het doel waarvoor de rassen oorspronkelijk werden gebruikt.  
Kynologische termen: het begrijpen van het vakjargon.
Kynologische regels en stamboekhouding: kennis betreffende de structuur best forex broker van de erkende georganiseerde kynologie, met o.a de regelgeving voor registratie, tentoonstellingen en hondensport in al zijn aspecten.

Honden en Kattenbesluit: voorschriften en voorwaarden betreffende het houden van honden. 

 

 

 

KK-II Deze opleiding ligt qua moeilijkheid duidelijk een treetje hoger, niet alleen

wordt er veel dieper op de dingen ingegaan, het pakket is ook veel uitgebreider.

We maken kennis met:
Cytologie: bouw, soort, functie en specialisatie van de lichaamscellen.
Anatomie: bouw, constructie, verbindingen en de consequenties van de bouw voor het gangwerk.
Fysiologie: ademhaling, zenuwstelsel, bloed en bloedvatenstelsel, lymfe en lymfevatenstelsel, organen, hormonen, spieren, voortplanting, kortom het gehele inwendige gebeuren.
Erfelijkheidsleer: met o.a. genen. allelen, interacties, kleurvererving, erfelijkheidsvormen en combinaties, kwaliteit en kwantiteit, inteelt, lijnteelt, outcross en populatiegenetica.
Bewegingsleer; het normale en afwijkende gangwerk herkennen, balans, soundness en harmonie.
Reglementen van de Raad van Beheer betreffende exposities, wedstrijden en het keurmeester gebeuren. K.K.-II is een op zichzelf staande opleiding, die slechts op enkele punten het K.K.-I overlapt. In principe kan dus iedereen (met of zonder K.K.-I ) de K.K.-II cursus volgen.

Examen. Fokkers die de KK-I als vakbekwaamheiddiploma voor  de registratie van een kennelnaam van de Raad van Beheer wensen te gebruiken moeten aan de normen van het schriftelijk examen voldoen.

Het zal duidelijk zijn dat een cursist die het K.K.-II examen wil doen, in het bezit moet zijn van het K.K.-I diploma. het KK-II examen is mondeling. 

Wil men keurmeester worden dan is K.K.-I & -II een absolute vereiste.

Het deelnemen aan examens is echter geheel vrijblijvend, "alleen kennis vergaren" is op zich ook een prima motivatie om mee te doen!